rallyplaat KioskteamDoor de Corona-crisis wordt de editie van 2020
uitgesteld tot een nader te bepalen datum.